Tammikuuta 2011 lähtien kaikkien VETUS-tuotteiden takuu on kolme vuotta ja moottoreille ja generaattoreille jopa viisi vuotta. Näiden erinomaisten takuuehtojen lisäksi VETUS tarjoaa myös maailmanlaajuisen jälkimarkkinointiverkoston, jotta asiakkaamme voivat aina luottaa erinomaiseen tukeen.

Takuuehdot VETUS-tarvikkeille

Artikla 1

Tämän takuun myöntää VETUS BV tai sen tytäryhtiöt.

Artikla 2

2.1. Takuu koskee ainoastaan Vetuksen valmistamia tai toimittamia tuotteita.
2.2. Takuu koskee ainoastaan Vetuksen tai sen tytäryhtiöiden toimittamia tuotteita.

Artiklae 3

3.1. Takuu myönnetään tuotteen ensimmäiselle omistajalle. Jäljellä oleva takuuaika voidaan siirtää uudelle omistajalle. Ohjeiden vastainen asennus tai tuotteisiin tehdyt muutokset mitätöivät takuun

Artikla 4

4.1. Takuuaika alkaa siitä hetkestä kun tuote luovutetaan loppukäyttäjälle.
4.2. Takuuaika on 36 kuukautta. Takuu on voimassa yksityisessä huvivenekäytössä. Takuu ei kata yritys- eikä ammattikäyttöä.
4.3. Takuuaika on ammattikäytössä 12 kuukautta. Ammattikäytössä tulee omistajan saada Vetukselta kirjallinen suostumus ennen käyttöönottoa.

Artikla 5

5.1. Vakuutamme että VETUS-tuotteen takuu kattaa tuote-, materiaali- sekä valmistusviat takuuaikana.
5.2. Takuuaikana havaittujen vikojen korjaamisesta vastaa VETUS ilman asiakkaalle koituvia kuluja.
5.3. VETUS pidättää oikeuden korvata viallinen tuote toisella mikäli korjaus ei ole mahdollinen tai kannattava.
5.4. Vetuksen takuuseen vaihtamat tuotteet ja osat siirtyvät automaattisesti Vetuksen omistukseen.

Artikla 6

6.1. Lopullisen takuupäätöksen tekee Vetus B.V., ei jälleenmyyjä. Vetus toimittaa päätöksen kirjallisena jälleenmyyjälle. Vetus ei käy dialogia loppukäyttäjän kanssa.

Artikla 7

7.1. Loppukäyttäjän tulee tehdä takuuanomus jälleenmyyjälle, ei Vetukselle.

Artikla 8

Kaikki takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:

 • Määräaikaishuollot on suorittamatta tai niitä ei ole suoritettu valtuutetun huollon taholta
 • Tuote on väärin asennettu tai koottu
 • Tuotetta on käytetty ohjeiden vastaisesti
 • Vikaantumisen syy on puutteellinen huolto
 • Vaurion tai vikaantumisen on aiheuttanut ulkopuolinen tekijä
 • Käyttöojeita ei ole noudatettu
 • 36 kuukauden takuuaika on kulunut
Artikla 9

Takuu ei koske:

 • Kulutusosia
 • Lisäkustannuksia kuten kuljetus-, työ-, nosto- jne kustannukset
 • Ympäristötekijöiden aiheuttamia vikoja
 • Saasteiden, jäätymisen, ylikuumenemisen tai ylikuormituksen aiheuttamat viat

VETUS takuuehdot merimoottoreille

Artikla 1

1.1. Tämän takuun myöntää VETUS B.V. tai sen tytäryhtiöt.

Artikla 2

2.1. Takuu koskee vain Vetuksen tuottamia ja/tai toimittamia tuotteita.
2.2. Takuu koskee vain Vetuksen tai sen tytäryhtiöiden toimittamia tuotteita.

Artikla 3

3.1. Moottorin takuun voimassaolo edellyttää, että huoltokirja on asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu. Varaosien tai lisävarusteiden takuu edellyttää kopio asianomaisen varaosan tai lisävarusteen laskusta takuun voimassaolon todisteena.

Artikla 4

4.1. Takuu myönnetään ensimmäiselle omistajalle. Takuu voidaan siirtää uudelle omistajalle, ja loput takuuajasta siirretään kokonaisuudessaan jälkimmäiselle. Asennukseen tai tuotteisiin tehdyt muutokset mitätöivät takuun.

Artikla 5

5.1. VETUS takaa toimitetun tuotteen ja kaikkien tuotteen mukana toimitettujen lisävarusteiden laadun. VETUS tai sen tytäryhtiöt ovat oikeutettuja korjaamaan viat joko vaihtamalla tai korjaamalla viallisen osan. Kyseinen korjaus suoritetaan Vetuksen määrittelemässä paikassa.

Artikla 6

6.1. Takuuaika alkaa toimituspäivästä ensimmäiselle omistajalle/loppukäyttäjälle. Moottori tai generaattori tulee ottaa käyttöön viimeistään 6 (kuuden) kuukauden kuluttua toimituksesta.

Artikla 7

7.1. VETUS-meridieselmoottoreille, jotka eivät ole kaupallisessa käytössä, taataan sovellettavien lakien mukaan kaikki materiaali- ja / tai rakennevirheet 36 (kolmekymmentäkuusi) kuukautta tai enintään 1000 (tuhat) käyttötuntia , riippuen siitä, kumpi tulee ensin.
7.2. Tämän takuukauden lisäksi VETUS takaa seuraavat 24 (kaksikymmentäneljä) kuukautta tai 1500 (tuhatviisisataa) käyttötuntia sen mukaan, kumpi tulee ensin, seuraaville moottorin osille: sylinterilohko, sylinterinkannen valu , kampiakseli, nokka-akseli, vauhtipyörän kotelo, jakohammaspyörän valu, jakopyörät ja kiertokanget.
7.3. Takuu ei koske moottorin kevyttä ammattikäyttöä, ellei VETUS ole antanut erityistapauksissa hyväksyntää tällaiselle käytölle.
7.4. mikäli tällainen kirjallinen hyväksyntä on annettu, on takuuaika 12 (kaksitoista)kuukautta tai 1000 (tuhatviisisataa) käyttötuntia sen mukaan, kumpi tulee ensin.

Artikla 8

8.1. Generaattoreiden kansainvälinen takuuaika on:

 • 36 (kolmekymmentäkuusi) kuukautta tai enintään 2000 (kaksi tuhatta) käyttötuntia sen mukaan, kumpi tulee ensin (generaattorin käyntinopeus 1500 rpm).
 • 36 (kolmekymmentäkuusi) kuukautta tai enintään 1500 (viisisataa) käyttötuntia sen mukaan, kumpi tulee ensin (generaattorin käyntinopeus 3000 rpm).

8.2. In addition to this warranty period, VETUS guarantees during the subsequent 24 (twenty four) months, or an additional 1000 (one thousand) operating hours, depending on whichever comes first , the following engine parts: the cylinder block casting, the cylinder head casting, the crankshaft, the camshaft, the flywheel housing casting, the timing gear casting, the timing gears and the connecting rods

Artikla 9

9.1. Moottorin osien ja lisävarusteiden kansainvälinen takuuaika on 12 (kaksitoista) kuukautta laskun päivämäärästä. Määräaikaishuollon edellyttämät osat ja kulutusosat eivät sisälly toimitukseen.

Artikla 10

10.1. Näkyvistä virheistä on ilmoitettava kirjallisesti välittömästi tai viimeistään viiden päivän kuluessa VETUS-jälleenmyyjälle, jakelijalle tai maahantuojalle.

10.2. Takuu raukeaa mikäli:

 • Tuotetta tai sen osaa on käytetty muuhun kuin se on tarkoitettu
 • Tuote tai sen osa on asennettu tai koottu väärin
 • Vika johtuu normaalista ja odotetusta kulumisesta
 • Käyttöä, huoltoa ja korjaamista koskevia ohjeita ei ole noudatettu
 • Periodic maintenance has not been carried out according to the service schedule laid down in the owners handbook, or to the required standards, or using parts that do not meet the original equipment specifications
 • Tuotteen rakennetta tai säätöjä on muutettu ilman Vetuksen kirjallista hyväksyntää
 • Tuotetta on käytetty käyttötarkoituksen vastaisesti
 • Asennuksessa on käytetty muita kuin alkuperäsiosia
 • Vikasta ei ole ilmoitettu kirjallisesti jälleenmyyjälle, O.E.M: lle (Original Equipment Manufacturer), maahantuojalle tai Vetukselle: lle 14 päivän kuluessa vian havaitsemisesta

10.3. Takuu ei kata:

 • Viat, jotka eivät johdu materiaali- tai rakennevirheistä
 • Tavanomaisen kulumisen, sisäisen tai ulkoisten partikkeleiden, ruosteen, maalivaurioiden, jäätymisen, ylikuumenemisen tai ylikuormituksen aiheuttamat viat
 • Kuljetuksen, jakelun tai varastoinnin aikana aiheutuneet vahingot
 • Ei-valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset
 • Materiaalit tai menettelyt, joita käytetään omistajan pyynnöstä, mutta joita ei yleensä toimiteta
  Tarkastukset tai vastaavat ammatilliset toimenpiteet, jotka suoritetaan ilman Vetuksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa
 • Kulumiselle alttiit osat, kuten suodattimet, tiivisteet, suuttimet, voiteluaineet, termostaatit, maali, letkut, hiiliharjat, hehkutulpat, kiilahihnat ja siipipyörät
 • Lisäkustannuksia kuten kuljetus-, matka- ja majoituskustannukset, ajan menetys, omaisuuden menetys, käytön menetys tai tuotteen saataville saattamisesta aiheutuvat kustannukset, nosto- ja telakointikustannukset, henkilövahingoista tai omaisuuden menetyksestä johtuvat vahingot
Artikla 11

11.1. Takuu on voimassa ainoastaan, mikäli jälleenmyyjä tai asentaja on täyttänyt asennuslomakkeet ja palauttanut ne VETUS B.V.: n huolto-osastolle 14 päivän kuluessa tuotteen käyttöönotosta.

Tilaa uutiskirjeemme

Vastaanota uutiset sähköpostitse