Siden 1. januar 2011 er garantien på alt VETUS-udstyr 3 år, og garantien på motorer og generatorer er endda 5 år. Udover disse udestående garantibetingelser leverer VETUS også et verdensomspændende servicenetværk, så vores kunder altid kan stole på fremragende support.

Garantibetingelser for VETUS-udstyr

Artikel 1

Denne garanti ydes af VETUS NV eller dets tilknyttede selskaber.

Artikel 2

2.1. Garantien gælder kun for produkter, der er produceret og / eller leveret af VETUS.
2.2. Garantien gælder kun for produkter leveret af VETUS eller dets tilknyttede selskaber.

Artikel 3

3.1. Garantien ydes til den første ejer. Garantien kan overføres til en ny ejer, og resten af ​​garantiperioden overføres integralt til sidstnævnte. Alle ændringer, der foretages på installationen eller produkterne, annullerer garantibetingelserne.

Artikel 4

4.1. Garantiperioden begynder på det tidspunkt, VETUS-produktet leveres til slutbrugeren.
4.2. Garantiperioden er 36 måneder. Denne garantiperiode gælder kun for en slutbruger i detailhandelen, ikke en virksomhed eller en professionel bruger og strengt til fritidsbrug.
4.3. Garantiperioden er 12 måneder til professionel brug. Inden produktet bruges til professionelle formål, skal brugeren få skriftlig godkendelse fra VETUS og / eller dets autoriserede forhandlere.

Artikel 5

5.1. VETUS garanterer, at VETUS-udstyr er garanteret mod produkt-, materialefejl og fremstillingsfejl i garantiperioden.
5.2. Fejl, der opstår i garantiperioden, repareres af VETUS uden omkostninger for ejeren
5.3. VETUS forbeholder sig ret til at erstatte et nyt eller et nyt erstatningsprodukt i tilfælde af, at reparation af det defekte produkt ikke er mulig.
5.4. Produkter, der erstattes af VETUS under garanti, bliver automatisk VETUSs ejendom.

Artikel 6

6.1. Den endelige beslutning om anvendelse af garantien træffes af VETUS og ikke dens autoriserede forhandlere. Beslutningen sendes skriftligt til den forhandler / bådeværk. VETUS indgår ikke i korrespondance eller dialog med slutbrugeren.r.

Artikel 7

7.1. Slutbrugeren kan ikke kræve garanti direkte med VETUS, men skal gøre krav på garanti hos leverandøren af ​​VETUS-produktet.

Artikel 8

Alle garantikrav bortfalder i følgende situationer:

 • At eventuel periodisk vedligeholdelse ikke er udført af en autoriseret VETUS-forhandler
 • Fejlmontering eller samling af produktet
 • Forkert brug af produktet
 • Fejlen skyldes manglende pleje fra ejeren eller brugeren
 • I tilfælde af ekstern ulykke
 • I tilfælde af forsømmelse af brugsanvisningen.
 • Garantiperioden på 36 måneder er udløbet
Artikel 9

Udelukkelser: situationer, der ikke er omfattet af denne garanti:

 • Sliddele
 • Følgende omkostninger såsom (men ikke begrænset til) – transportomkostninger, arbejdsomkostninger, kranage, løfteomkostninger osv
 • Skader som følge af miljøpåvirkninger
 • Forurening, frysning, overophedning og overbelastning

Garantibetingelser for VETUS-motorer

Artikel 1

1.1. Denne garanti ydes af VETUS NV eller dets tilknyttede virksomheder.

Artikel 2

2.1. Garantien gælder kun for produkter, der er produceret og / eller leveret af VETUS.
2.2. Garantien gælder kun for produkter leveret af VETUS eller dets tilknyttede selskaber.

Artikel 3

3.1. For at kvalificere sig til garanti på motorer skal der præsenteres en fuldt udført og underskrevet servicemanual. For at kræve garanti på reservedele eller tilbehør kræves der en kopi af fakturaen for den relevante reservedel eller tilbehør som bevis for garantiens gyldighed.

Artikel 4

4.1. Garantien ydes til den første ejer. Garantien kan overføres til en ny ejer, og resten af ​​garantiperioden overføres integralt til sidstnævnte. Alle ændringer, der foretages på installationen eller produkterne, annullerer garantibetingelserne.

Artikel 5

5.1. VETUS garanterer kvaliteten af ​​det leverede produkt og alt tilbehør, der følger med produktet. Fejl repareres af VETUS eller dets tilknyttede selskaber, enten ved udskiftning eller reparation af den defekte del. Den pågældende reparation udføres på et sted valgt af VETUS.

Artikel 6

6.1. Garantiperioden begynder fra leveringsdagen til den første ejer / slutbruger. Motoren eller generatoren skal tages i brug senest 6 (seks) måneder efter levering.

Artikel 7

7.1. VETUS marine dieselmotorer til ikke-kommerciel brug i lystbåde er garanteret mod alle materielle og / eller konstruktionsfejl i henhold til gældende lovgivning i en periode på 36 (seksogtredive) måneder eller i maksimalt 1000 (tusind) arbejdstimer afhængigt af, hvad der kommer først.
7.2. Ud over denne garantiperiode garanterer VETUS i de efterfølgende 24 (fireogtyve) måneder eller yderligere 1500 (femten hundrede) driftstimer, afhængigt af hvad der kommer først, følgende motordele: cylinderblokstøbt ing, cylinderhovedstøbning, krumtapakslen, knastakslen, svinghjulshusstøbningen, tandhjulsstøbningen, tandhjulene og forbindelsesstængerne.
7.3. Garantien gælder ikke for let professionel brug af motoren, medmindre VETUS under særlige omstændigheder har givet tilladelse til sådan brug.
7.4. Hvis en sådan skriftlig godkendelse gives af VETUS til let kommerciel brug af produktet, vil garantiperioden være 12 (tolv) måneder eller maksimalt 1000 (tusind) arbejdstimer, afhængigt af hvad der kommer først.

Artikel 8

8.1. Den internationale garantiperiode for generatorsæt er:

 • 24 (fireogtyve) måneder eller maksimalt 1500 (femten hundrede) driftstimer afhængigt af, hvad der kommer først (generatorens driftshastighed på 1500 o / min).
 • 24 (fireogtyve) måneder eller maksimalt 1000 (tusind) driftstimer, afhængigt af hvad der kommer først (generatorens driftshastighed på 3000 omdr./min.).

8.2. Ud over denne garantiperiode garanterer VETUS i de efterfølgende 24 (fireogtyve) måneder eller yderligere 1000 (tusind) driftstimer, alt efter hvad der kommer først, følgende motordele: støbningen af cylinderblokken, støbningen af cylinderhovedet, krumtapakslen, knastakslen, støbningen af svinghjulshuset, støbningen af tandhjulet, tandhjulene til styring og forbindelsesstængerne.

Artikel 9

9.1. Den internationale garantiperiode for motordele og tilbehør er 12 (tolv) måneder fra fakturadato. Dele, der kræves til periodisk vedligeholdelse, og dele, der udsættes for slitage, er ikke inkluderet.

Artikel 10

10.1. Synlige mangler skal rapporteres skriftligt straks eller senest inden for fem dage til VETUS-forhandler, distributør eller importør.

10.2. Alle krav på garantien bortfalder, når:

 • Produktet eller komponenten er blevet brugt til en anden anvendelse end angivet i specifikationen.
 • Produktet eller delen er monteret eller installeret forkert.
 • Fejlen skyldes normalt og forventet slitage.
 • Betingelserne vedrørende drift, vedligeholdelse og reparation er ikke fulgt.
 • Den periodiske vedligeholdelse er ikke blevet udført i henhold til den serviceplan, der er fastsat i ejerbogen, eller i overensstemmelse med de krævede standarder, eller der er blevet anvendt dele, som ikke opfylder de originale udstyrsspecifikationer.
 • Konstruktionen eller justeringen af ​​produktet er blevet ændret uden godkendelse fra VETUS.
 • Produktet er blevet brugt til et andet formål end dets tilsigtede anvendelse.
 • Ikke-originale dele er monteret.
 • Manglen er ikke blevet rapporteret skriftligt til forhandleren, O.E.M (producent af originalt udstyr), importøren eller VETUS inden for 14 dage efter manglen blev bemærket.

10.3. Garantien dækker ikke:

 • Fejl, der ikke er forårsaget af materiale- eller konstruktionsfejl.
 • Fejl forårsaget af: normal slitage, indvendig eller udvendig snavs, rust- og malingsskader, frysning, overophedning, overbelastning eller forkert brug.
 • Skader forårsaget under transport, distribution eller opbevaring.
 • Reparationer udført af et ikke-autoriseret servicepunkt.
 • Materialer eller procedurer brugt på anmodning fra ejeren, men som normalt ikke leveres. Inspektioner eller lignende professionel rådgivning udført uden forudgående skriftlig godkendelse fra VETUS.
 • Dele, der er slidstærke, såsom filtre, pakninger, injektorer, smøremidler, termostater, maling, slanger, børster, gløderør, kileremme og løbere.
 • Følgende omkostninger ved overskudsdeling, transport, rejse eller indkvartering, tab af tid, tab af ejendom, tab af brug eller omkostninger forbundet med at gøre produktet tilgængeligt, kranomkostninger, dock- eller løfteomkostninger, skader på grund af personskade eller tab af ejendele .
Artikel 11

11.1. Et krav på garantien kan kun fremsættes, hvis installationsformularerne er udfyldt fuldt ud af forhandleren eller installatøren og returneres til VETUS NVs serviceafdeling inden for 14 dage fra idriftsættelse af produktet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag de seneste oplysninger om tilbud, kampagner og nyheder.