Denna brittiska skattestrategi gäller Vetus Limited som är en brittisk medlem av Yanmar-koncernen (”Yanmar”). Dess offentliggörande anses vara förenligt med del 2 i schema 19 i 2016 års finanslag för den period som slutar den 31 mars 2024.

Med början 1912 är Yanmar en koncern med huvudkontor i Japan som 1933 var först med att lyckas tillverka en kompakt dieselmotor av praktisk storlek. Med industriella dieselmotorer som företagets hörnsten har Yanmar fortsatt att utöka sitt produktsortiment, sina tjänster och sin expertis för att leverera helhetslösningar som tillverkare av industriell utrustning. Som leverantör av små och stora motorer, jordbruksmaskiner och anläggningar, byggutrustning, energisystem, marin utrustning, verktygsmaskiner och komponenter – Yanmars globala affärsverksamhet spänner över sju områden.

Strategi för efterlevnad

Yanmars globala uppförandekod betonar vikten av att upprätthålla intressenternas förtroende genom att uppfylla socialt ansvar och följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Detta ligger till grund för vår inställning till brittisk beskattning som är inriktad på att uppfylla våra skyldigheter.

Skatteförvaltning och riskhantering

Rutinmässig aktivitet för efterlevnad av skattelagstiftningen hanteras lokalt. De aspekter av vår skattehantering som kräver mer samordning (t.ex. utveckling och upprätthållande av vår policy för internprissättning i enlighet med OECD:s principer) övervakas dock på koncernnivå.

Skatt hanteras i enlighet med vår låga riskbenägenhet och vi hanterar skatterisken genom att se till att verksamheten för efterlevnad av skattereglerna i Storbritannien har tillräckliga resurser. Detta innebär att den personal som är involverad i skatteuppföljning i Storbritannien har lämplig utbildning och kompetens, och när sådan verksamhet läggs ut på entreprenad anlitar vi endast välrenommerade rådgivare. Vi samråder också med rådgivare för att se till att vi är uppdaterade om förändringar i skattelagstiftningen och kan identifiera och hantera eventuella risker i samband med detta.

Vår brittiska skattestrategi godkänns av Taxation group, Accounting & Administration Division of Yanmar Global Expert Co., Ltd. i Japan och godkänns och genomförs av styrelserna i de brittiska dotterbolagen.

Planering

På land, till sjöss och i staden är Yanmars uppdrag att ”tillhandahålla hållbara lösningar som fokuserar på de utmaningar som kunderna står inför, inom livsmedelsproduktion och kraftutnyttjande, och därigenom berika människors liv för alla våra morgondagar” ett bevis på Yanmars beslutsamhet att förse oss med ”en hållbar framtid”. Vi kommer inte att delta i någon skatteplanering som undergräver vårt engagemang för ”en hållbar framtid”. Vi kommer dock att ta hänsyn till legitima incitament (t.ex. kapitalavdrag) där sådana finns tillgängliga för att hantera våra skatteskulder i enlighet med lagstiftningens syfte.

Förhållanden med skattemyndigheter

Interaktionen med HMRC är i allmänhet begränsad till administrativa frågor för att se till att HMRC:s förväntningar uppfylls. Om HMRC får några frågor kommer vi att besvara dem på ett samarbetsvilligt och öppet sätt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få den senaste informationen om erbjudanden, kampanjer och nyheter.