Ytterligare en bra anledning att välja VETUS! När en VETUS-motor köps tillsammans med en komplett VETUS kringutrustningspaket kommer garantin att förlängas från 3 till 5 år på kringutrustningen. Tillsammans med de redan mycket generösa garantivillkoren för VETUS-motorer (3 + 2 år) kommer VETUS-produkter att säkerställa att du får en lång och bekymmerslös tid med din båt!

Hur fungerar det?

Du köper en ny VETUS-motor och ett komplett VETUS kringutrustningspaket från en officiell VETUS-återförsäljare som innehåller:

 • Axelsystem
 • Propeller
 • Flexibel axelkoppling
 • Sjövattenfilter
 • Vattenavskiljande bränslefilter
 • Avgassystem (slang, vattenlås, ljuddämpare, svanhals, avgasgenomföring och vakuumventil)
 • Motorreglage
 • Ventilationsgaller

Ladda ner tillbehörstabellen för olika typer och modeller!

Installationsformuläret används av din återförsäljare / installatör för att ansöka om 5+ års garanti.

Garantipolicy

Följande artiklar från vår garantipolicy gäller för denna kampan:

Artikel 8

Alla garantikrav kommer att ogiltigförklaras i följande situationer:

 • Att eventuellt periodiskt underhåll inte har utförts av en auktoriserad VETUS-återförsäljare
 • Felaktig installation eller montering av produkten
 • Felaktig användning av produkten
 • Felet orsakat av bristande underhåll av ägaren eller användaren
 • Vid händelse av yttre katastrof
 • Vid försummelse av att följa bruksanvisningen
 • Garantiperioden 60 månader har löpt ut
Artikel 9

Undantag: situationer som inte omfattas av denna garanti:

 • Slitdelar
 • Följande kostnader som (men inte begränsat till) – transportkostnader, arbetskostnader, transport, lyftkostnader etc.
 • Skador som följd av yttre påverkan
 • Förorening, frysning, överhettning och överbelastning
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få den senaste informationen om erbjudanden, kampanjer och nyheter.