Tämä Yhdistyneen kuningaskunnan verostrategia koskee Vetus Limitediä, joka on Yanmar konserniin (”Yanmar”) kuuluva brittiläinen yritys. Sen julkaisemisen katsotaan noudattavan vuoden 2016 Finance Act -lain 19 liitteen 2 osaa 31. maaliskuuta 2024 päättyvällä kaudella.

Yanmar on vuonna 1912 perustettu japanilainen konserni, joka onnistui ensimmäisenä valmistamaan käytännöllisen kokoisen pienikokoisen dieselmoottorin vuonna 1933. Yrityksen kulmakivenä ovat teollisuusdieselmoottorit, ja Yanmar on jatkanut tuotevalikoimansa, palvelujensa ja asiantuntemuksensa laajentamista tarjotakseen kokonaisratkaisuja teollisuuslaitevalmistajana. Pienten ja suurten moottoreiden, maatalouskoneiden ja -laitteistojen, rakennuslaitteiden, energiajärjestelmien, merenkulkulaitteiden, työstökoneiden ja komponenttien toimittajana Yanmarin maailmanlaajuinen liiketoiminta kattaa seitsemän toimialaa.

Vaatimustenmukaisuutta koskeva lähestymistapa

Yanmarin maailmanlaajuisissa käytännesäännöissä korostetaan sidosryhmien luottamuksen säilyttämisen tärkeyttä täyttämällä sosiaalinen vastuu ja noudattamalla kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Tämä tukee Yhdistyneen kuningaskunnan verotusta koskevaa lähestymistapaamme, joka keskittyy velvoitteidemme täyttämiseen.

Verohallinto ja riskienhallinta

Rutiininomaisia verosäännösten noudattamiseen liittyviä toimia hallinnoidaan paikallisesti. Verohallinnon osa-alueita, jotka vaativat enemmän koordinointia (kuten OECD:n periaatteiden mukaisen siirtohinnoittelupolitiikkamme kehittäminen ja ylläpito), valvotaan kuitenkin konsernitasolla.

Verotusta hallinnoidaan alhaisen veroriskinottohalukkuutemme mukaisesti, ja hallitsemme veroriskiä varmistamalla, että Yhdistyneen kuningaskunnan verosäännösten noudattamiseen liittyviin toimiin on riittävästi resursseja. Tämä tarkoittaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan verosäännösten noudattamiseen osallistuva henkilöstö on asianmukaisesti koulutettua ja pätevää ja että käytämme vain hyvämaineisia neuvonantajia, jos tällaiset toiminnot on ulkoistettu. Konsultoimme myös neuvonantajia varmistaaksemme, että olemme ajan tasalla verolainsäädännön muutoksista ja pystymme tunnistamaan ja hallitsemaan niihin liittyvät riskit.

Yhdistyneen kuningaskunnan verostrategian hyväksyy Yanmar Global Expert Co., Ltd:n kirjanpito- ja hallinto-osaston verotusryhmä Japanissa, ja Yhdistyneen kuningaskunnan tytäryhtiöiden hallitukset hyväksyvät sen ja panevat sen täytäntöön.

Suunnittelu

Maalla, merellä ja kaupungissa Yanmarin missio ”tarjota kestäviä ratkaisuja, joissa keskitytään asiakkaiden kohtaamiin haasteisiin ruoantuotannossa ja voiman hyödyntämisessä, rikastuttaen näin ihmisten elämää kaikkien huomenna elävien ihmisten elämässä” on osoitus Yanmarin päättäväisyydestä tarjota meille ”KESTÄVÄ TULEVAISUUS”. Emme ryhdy mihinkään verosuunnitteluun, joka heikentää sitoutumistamme ”KESTÄVÄÄ TULEVAISUUTTA” kohtaan. Käytämme kuitenkin laillisia kannustimia (kuten pääomavähennyksiä), jos niitä on saatavilla, jotta voimme hallita verovelkojamme lainsäädännön tavoitteen mukaisesti.

Veroviranomaisten väliset suhteet

Vuorovaikutus HMRC:n kanssa rajoittuu yleensä hallinnollisiin kyselyihin sen varmistamiseksi, että HMRC:n odotukset täyttyvät. Jos HMRC:ltä tulee kyselyjä, vastaamme niihin yhteistyössä ja avoimesti.

Tilaa uutiskirjeemme

Vastaanota uutiset sähköpostitse