Denne britiske skattestrategi gælder for Vetus Limited, som er et britisk medlem af Yanmar-koncernen (“Yanmar”). Dens offentliggørelse anses for at være i overensstemmelse med del 2 i Schedule 19 i finansloven for 2016 for den periode, der slutter den 31. marts 2024.

Yanmar, der begyndte i 1912, er en koncern med hovedsæde i Japan, som i 1933 var den første nogensinde, der lykkedes med at fremstille en kompakt dieselmotor af praktisk størrelse. Med industrielle dieselmotorer som hjørnesten i virksomheden har Yanmar fortsat med at udvide sit produktsortiment, sine tjenester og sin ekspertise for at levere totalløsninger som producent af industrielt udstyr. Som leverandør af små og store motorer, landbrugsmaskiner og -anlæg, byggeudstyr, energisystemer, skibsudstyr, værktøjsmaskiner og komponenter – Yanmar’s globale forretningsaktiviteter spænder over syv områder.

Tilgang til overholdelse

Yanmar Global Code of Conduct understreger vigtigheden af at bevare interessenternes tillid ved at leve op til det sociale ansvar og overholde alle gældende love og regler. Dette ligger til grund for vores tilgang til britisk beskatning, som er fokuseret på at opfylde vores forpligtelser.

Styring og risikostyring på skatteområdet

Rutinemæssige aktiviteter vedrørende overholdelse af skatteregler forvaltes lokalt. Aspekter af vores skatteforvaltning, som kræver mere koordinering (f.eks. udvikling og vedligeholdelse af vores politik for transfer pricing i overensstemmelse med OECD-principperne), overvåges dog på koncernniveau.

Skat forvaltes i overensstemmelse med vores lave risikovillighed på skatteområdet, og vi styrer skatterisikoen ved at sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til de britiske aktiviteter til overholdelse af skattereglerne. Det betyder, at de medarbejdere, der er involveret i aktiviteter vedrørende overholdelse af skattekrav i Storbritannien, er tilstrækkeligt uddannede og kvalificerede, og at vi i tilfælde af outsourcing af sådanne aktiviteter kun anvender velrenommerede rådgivere. Vi rådfører os også med rådgivere for at sikre, at vi er ajour med ændringer i skattelovgivningen og er i stand til at identificere og håndtere eventuelle risici i forbindelse hermed.

Vores britiske skattestrategi er godkendt af Taxation Group, Accounting & Administration Division of Yanmar Global Expert Co., Ltd. i Japan og anerkendt og implementeret af bestyrelserne i de britiske datterselskaber.

Planlægning

På land, til søs og i byen er Yanmar’s mission om at “levere bæredygtige løsninger med fokus på de udfordringer, som kunderne står over for, inden for fødevareproduktion og udnyttelse af energi, og derved berige menneskers liv for alle vores morgendage”, et bevis på Yanmar’s beslutsomhed om at give os “EN BÆREDYGTIG FREMTID”. Vi vil ikke deltage i nogen skatteplanlægning, der underminerer vores forpligtelse til “EN BÆREDYGTIG FREMTID”. Vi vil dog reagere på legitime incitamenter (såsom kapitalfradrag), hvor de er tilgængelige, for at styre vores skatteforpligtelser i overensstemmelse med lovgivningens formål.

Forholdet til skattemyndighederne

Interaktionen med HMRC er generelt begrænset til administrative forespørgsler for at sikre, at HMRC’s forventninger opfyldes. I tilfælde af forespørgsler fra HMRC vil vi besvare disse på en samarbejdsvillig og åben måde.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag de seneste oplysninger om tilbud, kampagner og nyheder.