Stroom aan boord

 • De accu’s dienen allemaal vervangen te worden, de nieuwe heeft een andere spanning dan de oudere. Om problemen te voorkomen dient u alle accu’s te vervangen.

 • Het is niet toegestaan de accu in een slecht geventileerde ruimte te plaatsen. Bij plaatsing in een gesloten compartiment moet een ontluchtingsopening naar buiten aanwezig zijn om de ophoping van mogelijke gevaarlijke gassen te voorkomen.

 • Ja, dat kan. Het is sterk aan te bevelen om tijdens het laden een accutemperatuursensor te gebruiken, om te voorkomen dat de temperatuur van de accu tijdens het laden te hoog oploopt. Dit zal ook de levensduur van de accu in een warme omgeving ten goede komen.

 • Wanneer u de accuklemmen op de accupool aansluit, moet u ervoor zorgen dat de juiste klem op de juiste accupool zit. Er is een klein verschil in grootte tussen de positieve en de neutrale pool. Gebruik nooit geweld (hamer) om de accuklemmen te plaatsen. Het hard naar beneden slaan van een klem kan het zachte lood aan de zijkant van de accu beschadigen. Dit zal de levensduur van de accu drastisch verminderen (en wordt niet gedekt door de garantie).

 • Nee, dit is niet mogelijk. Accu’s hebben verschillende karakteristieken en dat kan bij het laden en ontladen problemen geven.

 • Nee, alle typen VETUS accu’s zijn gesloten accu’s en derhalve onderhoudsvrij!

 • Deze kunt u niet zomaar langs de straat zetten, maar hij dient aangeboden te worden als Klein Chemisch Afval (KCA) bij een inzamelpunt.

 • Bij een overmatig borrelend geluid: stop met laden en controleer accu en lader. Er is overigens altijd wel enig geluid waar te nemen.

 • Dit heeft niet direct gevolgen voor de werking. Maakt u deze echter wel zo snel mogelijk schoon. Voordat de accupolen verwijderd worden, wel eerst de accuschakelaar uitzetten.

 • Dit hangt helemaal samen met gebruik, manier van laden en ontlading.

 • Er zijn verschillende oorzaken te onderkennen: dit kan zijn te veel geladen of te diep ontladen. Elke accu heeft zijn eigen karakteristieken.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Ontvang de laatste informatie over aanbiedingen, promoties en nieuws.